Zpracování biomasy, štěpka, těžba dřeva, prodej palivového dřeva, štípané dříví, krbové dřevo, palivové dřevo, výkup lesů, palivo, lesy,
Dřevo Miroslav Kout
Dřevo Královéhradecký kraj
Středočeský kraj
Střední Čechy
Pardubice
Hradec Králové
Chrudim
Kutná Hora
Nymburk
Kolín
Nový Bydžov
Městec Králové
Týnec nad Labem
Lázně Bohdaneč
NechaniceBIOMASA / ŠTĚPKA


V obecném pojetí lze za biomasu považovat jakoukoli hmotu organického původu vyprodukovanou rostlinnými nebo živočišnými organismy.
Z pohledu lesnického sektoru jsou významné druhy biomasy - zbytková hmota z těžby dřeva, probírek, prořezávek (vznikla v lese), hmota z údržby zeleně (tratě, cesty, vodoteče, apod.), včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování.

Dřevní štěpka je výhodnou variantou pro všechny společnosti, které uvažují o ekologičtějším a levnějším způsobu vytápění nebo výroby elektrické energie. Jde o tuhou součást dřevní biomasy. Dřevní štěpka se vyrábí z odpadu po lesní těžbě dřeva či v dřevozpracujících provozech, nebo z cíleně pěstovaných energetických dřevin.


Dřevní štěpku zpracujeme při
VYKLÍZENÍ LESA PO TĚŽBĚ
LIKVIDAC STARÝCH SADŮ
PROŘEZ LESA
ÚKLID PO ŽIVELNÉ UDÁLOSTI

Ceny stanovujeme individuálně dle konkrétní zakázky
Dopravu zajišťuje odběratel vlastní
Biomasa/Štěpka Biomasa/Štěpka Biomasa/Štěpka Biomasa/Štěpka Biomasa/ŠtěpkaMiroslav Kout       tel. +420 - 724 718 945       drevokout@seznam.cz